Àptima Centre Clínic assoleix el certificat d'excel·lència en gestió

Àptima Centre Clínic assoleix el certificat d'excel·lència en gestió

El passat 2017, Àptima Centre Clínic va iniciar els primers passos en el desplegament d'una cultura de qualitat per tal de millorar les activitats que es deriven dels seus processos clau i poder donar resposta als requisits dels seus clients -pacients, usuaris, professionals mercantils i companyies asseguradores- i als requeriments derivats dels processos acreditatius i/o certificatius

En el transcurs d'aquests dos anys i fruit de la tasca desenvolupada per un grup de treball format pels representants de la Direcció, comandaments intermedis, qualitat i tècnics -el qual ha assumit funcions de Comitè de Qualitat-, el passat mes d'abril Àptima Centre Clínic va rebre la certificació oficial d'excel·lència en el compliment dels requeriments de la norma internacional ISO 9001:2015.


Prèviament, durant el mes de febrer, tots els centres van ser auditats per experts en gestió assistencial d'AENOR. L'abast de la certificació engloba les activitats de prestació de serveis sanitaris ambulatoris, hospitalaris, quirúrgics, urgents, de reproducció assistida i de diagnòstic per la imatge així com el lloguer d'espais i serveis de suport clínics que es duen a terme a tots els centres d'Àptima Centre Clínic.


A més, fruit de l'esmentada auditoria van ser nombrosos els punts forts que es van detectar. En aquest sentit, es van destacar, entre d'altres, actuacions d'ordre estratègic com la posada en funcionament del Servei d'Atenció Urgent, el bon resultat en l'acompliment del pla de formació, la clara orientació a la gestió per processos, l'exercici de lideratge desenvolupat a tots els nivells així com l'equilibri en la satisfacció de les expectatives de la totalitat de tipologies de clients existents o les múltiples accions desenvolupades en matèria de seguretat del pacient

Galetes

Aquesta pàgina utilitza galetes, continuar navegant suposa l'acceptació del seu ús. Si vols conèixer les seves condicions d'ús i de deshabilitació, a continuació t’oferim més informació.